Gjøco Herregård Supermax: Heltäckande Träskydd 2,7 Liter
ARTIKELNUMMER: 349727

Självrengörande hybridfärg

Oljefärg för utomhusbruk

Gjøco Herregård Supermax är en självrengörande, halvblank och vacker hybridfärg med långa underhållsintervaller. Produkten är en akrylförstärkt vattenburen oljefärg för utomhusbruk som har en fyllig och god konsistens. Den är slitstark, glansstabil och ger ett bra skydd mot väder och vind samt behåller kulören över lång tid. Herregård Supermax innehåller filmkonserveringsmedel som förhindrar tillväxten av mögelsvampar och alger. 

Hybridfärgen har goda torkegenskaper som tillåter att måla 2 skikt på en dag. Gjøco Herregård Supermax kan användas utomhus på nya, gamla, laserade, målade eller tryckimpregnerande träytor. Används med fördel tillsammans med Gjøco Oljegrunning/Oljegrund. Produkten går även att användas på grundad metall samt plast som finns i byggnader.

Så får du det bästa resultatet med Herregård Supermax:

Förbehandling

  1. Ytan måste vara ren och torr.
  2. Tidigare behandlade ytor ska rengöras med Gjøco Krafttvätt.
  3. Nya och trärena ytor som har varit obehandlade mer än 4 veckor skall stålborstes och tvättas med Gjøco Hustvätt före grundning.
  4. På hyvlat virke och andra blanka och hårda ytor stålborstning/slipning kan det vara nödvändigt för att säkerställa vidhäftning. Vassa kanter ska rundas för att säkerställa bästa möjliga kanttäckning.
  5. Lös färg/bets/lasyrflagor och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning.
  6. Tryckimpregnerat virke som kan vara vax eller silikon behandlat måste avfettas med t ex. T-sprit.

Grundning:

  1. På nytt, obehandlat, bart eller behandlat virke och kittfals appliceras ett skikt Gjøco Oljegrunning/Oljegrund.
  2. Ändträ och skärytorna bör vara mättade väl med Gjøco Oljegrunning/Oljegrund, gärna 3-4 strykningar vått-i-vått.

Applicering

  1. På nytt obehandlat trä appliceras 2 skikt och på nytt hyvlat trä appliceras 3 skikt.
  2. På tidigare behandlat trä appliceras 1-2 skikt efter behov eller upp till 3 skikt på hyvlat trä.
Välj Mängd
Välj Färg