Måla när man är gravid?

När du blir gravid så är det många saker som plötsligt ska tas hänsyn till. En fråga som också kan dyka upp är "kan man måla när man är gravid?" De flesta kan fortsätta sitt målarprojekt under graviditeten - dock är det viktigt att tänka på att använda produkter, som t ex. väggfärg, spackelmassa m.m. som inte innehåller flyktiga ämnen och kemikalier samt att som gravid ska man vara lite mer noga med arbetsmomenten och arbetspositionerna. 

Är det farligt att måla när man är gravid?

När du blir gravid så är det många saker som plötsligt ska tas hänsyn till. En fråga som också kan dyka upp är "kan man måla när man är gravid?" De flesta kan fortsätta sitt målarprojekt under graviditeten - dock är det viktigt att tänka på att använda produkter, som t ex. väggfärg, spackelmassa m.m. som inte innehåller flyktiga ämnen och kemikalier samt att som gravid ska man vara lite mer noga med arbetsmomenten och arbetspositionerna. 

Vad för sorts ämnen innehåller  målarfärg?

Målarfärg innehåller alltid kemiska ämnen, men det är stor skillnad på mängden av de olika ämnena i de olika produkterna. 

  • Bindmedel: Binder ihop färgen och häftar till underlaget binder.
  • Pigment: Ger målarfärgen dess färg
  • Fyllnadsmedel: Ger färgen fyllnad och konsistens
  • Upplösningsmedel och sammanflytningsmedel: Dessa löser upp bindmedlet och får färgen att flyta ihop. 
  • Biocider: Dessa skyddar färgen och den målade ytan mot angrepp från t ex. svamp, mögel, bakterier och insekter.  

De ämnen som gravida bör undvika att arbeta med hittas primärt i avdunstande ämnen som återfinns i lösningsmedel, aminer och aldehylder (om dessa kan avdunsta i större mängder). Avdunstningsmängden hos olika ämnen är beroende av många olika faktorer som band annat vilken typ av färg du ska använda och hur du applicerar den på väggarna. 

Kemikalieinspektionens rekommendationer, MAL-koder och VOC-gränser

Ovannämnda ämnen finns i alla typer av färger - även de som är Svanenmärkta och de som är rekommenderade av Astma- och Allergiförbundet. När Kemikalieinspektionen bedömer om en färgprodukt är lämplig för gravida kvinnor mäter de risknivån vid användning av den enskilda produkten. När du är gravid, välj alltid vattenbaserade färger och lacker som passar för ändamålet. Efterfråga alltid vattenbaserade produkter som alternativ till  lösningsmedelsbaserade produkter. I Sverige har vi ett antal märkningsregler som föreskriver att innehållet av flyktiga organiska föreningar ska anges på förpackningen. Dessa kallas VOC-gräns.

MAL-kod och graviditet

När du köper kemiska ämnen som t ex. målarfärg ska det finnas en MAL-kodmärkning på produktens förpackning. Ju högre siffra, desto högre hälsorisk. Om du inte är en professionell målare kan det vara svårt att komma på hur du ska tyda dessa på rätt sätt. En MAL-kod kan se ut så här: MAL-kod 00-1

Siffran före strecket indikerar risken för inandning av produkten. Skalan går från 00-5. Om du ska måla inomhus får produkten inte överstiga värdet 2, såvida det inte är badrumsgolv och badrumsväggar. Siffran efter linjen indikerar risken när produkten är i direkt kontakt med huden. Här går skalan från 1-6. Produkter med en MAL-kod över 3 bör endast användas av proffs. Läs mer om MAL-kodsystemet på danska Miljøstyrelsens hemsida och om VOC-gränser på svenska Kemikalieinspektionens hemsida

Arbetsförhållande och arbetsposition när du är gravid

Förutom innehållet av flyktiga ämnen i färgen måste man som gravid även vara medveten om förhållandena när man målar; se upp för tunga lyft och allmänt tungt arbete. Gravida bör inte lyfta mer än 10-12 kg åt gången. Tänk på att en 10-liters hink väger mer än 10 kg, beroende på produktens densitet. En hink med 10 liter färg kan väga upp till 18 kg. Efter 6:e månaden får du som gravid endast lyfta ca. hälften så mycket. Det är till exempel inte att rekommendera att du som gravid går ut och spacklar dina tak med sandspackel. Du kan också skydda din kropp genom att använda ett teleskopskaft där det är möjligt. När du målar – oavsett om det är med lösningsmedelsbaserad färg eller vattenbaserad färg, kom ihåg att vädra ordentligt efteråt.

Kemikalieinspektionens VOC-gränser

(Här ser du alla olika VOC-gränser på svenska Kemikalieinspektionens hemsida)

 

A – Underkategorier och gränsvärden för VOC-halt i färger och lacker

Produktkategori

Typ

Gränsvärde VOC g/l

a

Matt färg för väggar och tak inomhus (glans <25 vid 60°)

VB
LB

30
30

b

Blank färg för väggar och tak inomhus (glans >25 vid 60°)

VB
LB

100
100

c

Färg för ytor av mineraliskt material utomhus

VB
LB

40
430

d

Färg för trä, metall eller plast inomhus/utomhus

VB
LB

130
300

e

Klarlack, lasyr och trälasyr, inklusive täcklasyr, för trä, metall eller plast inomhus/utomhus

VB
LB

130
400

f

Lasyr, olja eller bets i tunt skikt för inomhus- och utomhusbruk

VB
LB

130
700

g

Isolerande grundfärg

VB
LB

30
350

h

Bindande grundfärg

VB
LB

30
750

i

Enkomponentfärg

VB
LB

140
500

j

Tvåkomponentfärg för särskilda applikationer, till exempel golv

VB
LB

140
500

k

Flerfärgande färg

VB
LB

100
100

l

Färg med dekorativ effekt

VB
LB

200
200

VB = Vattenburen beläggning (beläggningar vars viskositet regleras genom användning av vatten).


LB = Lösningsmedelsburen beläggning (beläggningar vars viskositet regleras genom användning av organiska lösningsmedel).

 

Din vara har lagts i kundkorgen

You are ordering more than we have in stock. The quantity have been adjusted